Vaikų žaidimų aikštelių įrangos einamoji patikros kontrolė

Mūsų specialistai turi įgytą kompetenciją savarankiškai vykdyti vaikų žaidimų aikštelių įrangos priežiūrą (eksploatacinę kontrolę). Taip pat esant poreikiui yra atliekama vaikų žaidimų aikštelių patikra, kurios metu yra nustatoma ar sudarytos saugios ir palankios sąlygos vaikams žaisti.

Bendruosius sveikatos saugos reikalavimus reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. BIPA specialistai atlikdami vaikų žaidimų aikštelių patikrą įvertina ar įrengta aikštelė atitinka visus įrengimo reikalavimus pagal nustatytus reglamentus.

Ar įrengta vaikų žaidimų aikštelė bus pakankamai nutolusi nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, ar triukšmas žaidimų aikštelėje neviršija teisės akte nustatytų ribinių verčių, ar įranga turi atitikties sertifikatą ir t.t. Visa tai yra nustatoma, kuomet atliekama vaikų žaidimų aikštelių patikra.

 

Rašykite, o mes pasirūpinsime - [email protected] arba SIŲSKITE UŽKLAUSĄ